Der er stadig få ledige pladser til skoleåret 2015/16 i 8., 9. og 10. klasse.

Kontakt os på følgende numre i sommerferien, hvis du ønsker optagelse:

Uge 27, 30 og 31:                  Forstander Jens Hvid                  41 27 50 20

Uge 28 og 29:          Viceforstander Marianne Laursen          30 56 78 55

 

Galtrup Musik- og Idrætsefterskole

Formålet er at drive en nutidig efterskole med baggrund i det Grundtvig-Koldske menneske-, skole- og livssyn.

På skolen tilstræber vi at skabe et miljø, hvor alle elever: Udvikles fagligt, socialt og personligt. Oplever at samvær bliver til sammenhold. Oplever at fælles glæder og fælles pligter bliver til fælles oplevelser og fællesskab. Bliver selvstændige og får livsmod

Skolen vægter de boglige, de kreative/musiske fag og gymnastik/idrætsfag lige højt.

Vi har 8. - 9. og 10. klasse.